THE SWEET

The Sweet - St. Pölten 

 The Sweet - Kaiserwiese Wien

08. Juli 2005 - St. Pölten, Domplatz - Stadtfest

 01. May 2007 - Kaiserwiese Prater - Open Air zum 1. Mai

The Sweet - Szene Wien

The Sweet - Burg Clam

 06. May 2014 - Szene Wien

 08. July 2016 - Burg Clam